mars 2015

Buss og belter

Kjære medpassasjerer. Kjære busselskap. Denne teksten er dedisert til dere, både dere som fortjener en tommel opp og dere som fortjener ti tomler ned. Jeg skriver til dere i et håp om at dere lyt...
hits